Każda sprawa zlecona Kancelarii Radcy Prawnego Joanna Surma traktowana jest indywidualnie. Zawsze czynimy starania, aby poznać wszelkie okoliczności zlecanej nam sprawy oraz potrzeby klienta, dzięki czemu możemy zaproponować naszym klientom najbardziej efektywne i korzystne dla obu stron metody współpracy.

Zasadniczo Kancelaria stosuje następujące zasady rozliczeń:

Konsultacje prawne

Wynagrodzenie w tej metodzie rozliczeń to opłata stała, której wysokość zależy od złożoności konsultowanego problemu, obejmująca poradę ustną oraz przegląd dokumentów. W przypadku konieczności dokonania szczegółowej analizy dokumentacji, czy też przygotowania pisma, opłata może ulec zwiększeniu.

Stawka godzinowa

Wynagrodzenie obliczane jest jako iloczyn ustalonej z klientem stawki godzinowej oraz ilości godzin poświęconych przez Kancelarię na daną sprawę.

Wynagrodzenie ryczałtowe

Wysokość wynagrodzenia za sprawę ustalana jest z góry pomiędzy Kancelarią a klientem i nie zależy od ilości czasu poświęconego przez Kancelarię na sprawę.

Dla klientów współpracujących stale z Kancelarią proponujemy model rozliczania oparty o stawkę godzinową, bądź wynagrodzenie ryczałtowe jako stałe miesięczne wynagrodzenia za obsługę prawną do określonego w umowie z klientem limitu godzin.