Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Surma oferuje Państwu szeroki zakres usług, obejmujący w szczególności usługi prawne z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, prawa spółek handlowych oraz prawa pracy. Działamy zarówno na rzecz osób fizycznych, osób prawnych, jak i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Warto podkreślić, iż usługi prawne świadczone przez Kancelarię mogą dotyczyć aspektów związanych z prowadzoną przez Państwa działalnością gospodarczą, czy tez być związane z problemami i zagadnieniami, które dotykają Państwa w najróżniejszych sprawach życia codziennego.

W swej działalności Kancelaria wykorzystuje wszelkie dostępne środki porozumiewania się na odległość, stąd też kierujemy swą ofertę nie tylko do podmiotów związanych z miastem Poznań, ale także świadczymy pomoc prawną osobom, których centrum działalności życiowej i zawodowej znajduje się poza granicami Poznania.

Szczegółowy opis świadczonych przez Kancelarię najważniejszych usług znajdziecie Państwo w odnośnikach po prawej stronie. Jeśli chcecie zapoznać się Państwo z zasadami współpracy z Kancelarią, odsyłam Państwa do treści zawartych w zakładce „Zasady współpracy”. Natomiast jeśli nie znaleźliście Państwo informacji o świadczeniu przez Kancelarię usług w interesującej Państwa dziedzinie prawa, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny z Kancelarią.

Usługi prawne świadczone przez Kancelarię cechuje profesjonalizm, widza oraz doświadczenie zdobywane przez lata współpracy z renomowanymi kancelariami prawnymi w Poznaniu, jak również zagranicą oraz w ramach prowadzonej indywidualnie działalności gospodarczej. W swej działalności Kancelaria koncentruje się przede wszystkim na potrzebach klientów, starając się zawsze wskazać na najbardziej korzystne rozwiązania danego problemu. Współpraca z Kancelarią daje Państwu pewność, iż powierzone Kancelarii sprawy będą prowadzone rzetelnie i z należnym zaangażowaniem. Zapewniamy także zachowanie poufności wszelkich informacji, dokumentów, czy danych przekazanych Kancelarii w toku prowadzonych spraw.