Kancelaria posiada doświadczenie w zakresie spraw dotyczących praw własności intelektualnej, obejmujących w szczególności prawo autorskie. Swą działalność koncentrujemy w mieście Poznań, który jest siedzibą Kancelarii, ale świadczymy także swe usługi na terenie całego kraju.

Prawo autorskie oznacza ogół praw przysługujących autorowi utworu, na postawie których autor może decydować o korzystaniu ze swojego dzieła i czerpaniu z jego tytułu korzyści finansowych.

Nasza oferta, która obejmuje zarówno szeroko pojętą własność intelektualną, jak i prawo autorskie to w szczególności,

  • fachowe doradztwo w zakresie zawierania umów dotyczących przeniesienia praw autorskich, umów licencyjnych
  • sporządzanie dokumentacji – umów, pozwów, pism procesowych i nieprocesowych
  • reprezentacja klientów w toku postępowań o naruszenie praw autorskich
  • wezwanie do zaprzestania naruszeń praw własności intelektualnej