Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Surma świadczy profesjonalne usługi prawne przeznaczone dla klientów biznesowych. Obsługa prawna podmiotów gospodarczych świadczona przez Kancelarię to kompleksowe wsparcie dla każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, jak również zamierzającego rozpocząć bądź zakończyć jej prowadzenie – włączając między innymi zakładanie spółek, porady prawne w bieżących sprawach, przygotowywanie dokumentów, projektów umów, sporządzanie opinii prawnych czy reprezentację przed sądami i organami administracji. Kancelaria kieruję swą ofertę nie tylko do podmiotów gospodarczych mających siedzibę w mieście Poznań, lecz także z innych miejscowości.

Świadczona przez Kancelarię obsługa prawna skierowana do przedsiębiorców koncentruje się przede wszystkim na prawie cywilnym, prawie spółek handlowych, a także na prawie pracy i prawie własności intelektualnej. Dodatkowo także zapewniamy fachowe wsparcie w ramach procedury windykacji należności.

Zakres współpracy oraz jej wymiar czasowy zawsze uzgadniamy indywidualnie z klientem. Kancelaria współpracuje z podmiotami gospodarczymi jako stała obsługa prawna firm, ale także udziela doraźnego wsparcia swym klientom w zależności od ich potrzeb.

Obsługa prawna firm przez Kancelarię to szczególności:

  • kompleksowe doradztwo prawne we wszelkich sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
  • reprezentacja klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i organami administracji
  • zakładanie spółek – sporządzanie umów oraz statutów spółek handlowych oraz aktywne wsparcie w procesie ich rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • sporządzanie i opiniowanie projektów umów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
  • sporządzanie i opiniowanie umów z zakresu prawa pracy
  • wsparcie w tworzeniu przygotowywaniu dokumentów wymaganych przez przepisy prawa pracy
  • prowadzenie sądowych i pozasądowych czynności egzekucji wierzytelności klientów Kancelarii