Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Surma wspiera swych klientów w toku postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych we wszelkich aspektach związanych z szeroko pojętym prawem administracyjnym, zarówno na etapie postępowania administracyjnego przed organami administracji publicznej, jak i w toku postępowania sądowoadministracyjnego przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi (I instancja) oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym (II instancja).

W toku świadczonych usług oferujemy kompleksowe doradztwo prawne w sprawach administracyjnych, jak również przygotowywanie dokumentacji w ramach toczących się postępowań, w szczególności przygotowywanie:

  • odwołań od decyzji
  • zażaleń na postanowienia administracyjne
  • skarg do sądu administracyjnego
  • skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego
  • wniosków urzędowych, pism w toku postępowania, pism przygotowawczych

Ponadto Kancelaria aktywnie reprezentuje swych klientów na każdym etapie postępowania poprzez udział w rozprawach administracyjnych, udział w wizjach, oględzinach, kontrolach, przeglądanie akt postępowania, udział w rozprawach przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym, przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.