Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Surma oferuje kompleksowe usługi w zakresie zagadnień związanych z prawem pracy, które kierujemy zarówno do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, jak również do osób świadczących pracę na podstawie stosunku pracy czy też pozakodeksowych form zatrudnienia (np. kontrakty cywilnoprawne). Doradztwo prawne Kancelarii w zakresie prawa pracy obejmuje zarówno sprawy związane z indywidualnym, jak również zbiorowym prawem pracy.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w przygotowywaniu dokumentacji, do której stworzenia zobowiązany jest pracodawca zatrudniający pracowników (regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania itp.), jak również wszelkich innych regulacji wewnątrzzakładowych (np. regulamin korzystania z samochodów służbowych, regulamin konkursu dla pracowników). Doradzamy także pracodawcom w zakresie najbardziej dogodnych form zatrudnienia pracownika w zależności od konkretnych okoliczności.

Kancelaria prowadzi także sporu sądowe z zakresu prawa pracy przed sądami powszechnymi na terenie całego kraju we wszystkich instancjach.

Naszych klientów wspieramy m.in. w następujących obszarach:

  • przygotowywanie projektów umów o pracę oraz dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracowników (wypowiedzenia, porozumienia, regulaminy pracy, regulaminy wynagrodzeń, regulaminy świadczeń socjalnych)
  • kompleksowe doradztwo prawne w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
  • uczestnictwo w negocjacjach z pracownikami, radami pracowników, związkami zawodowymi
  • przygotowywanie umów o zakazie konkurencji, umów o zachowaniu poufności w trakcie trwania lub po ustaniu stosunku pracy
  • przygotowywanie dokumentacji związanej z odpowiedzialnością materialna pracowników za mienie pracodawcy
  • przygotowywanie dokumentacji związanej ze zwolnieniami grupowymi w zakładzie pracy
  • reprezentacja przed sądami w sprawach związanych ze stosunkiem pracy