Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Surma świadczy pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego zarówno osobom fizycznym, jak i osobom prawnym we wszelkich sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak również w sprawach życia prywatnego.

Prawo cywilne to podstawowa gałąź prawa obejmująca zespół norm prawnych regulujących stosunki prawne pomiędzy autonomicznymi podmiotami. Wszyscy niemalże każdego dnia stajemy się stroną określonego stosunku prawnego, zaciągamy zobowiązania, stajemy się wierzycielem podmiotu trzeciego. Czasem decyzja o przeprowadzeniu danej transakcji, czy też zawarciu określonej umowy, może stać się zarzewiem problemów, czy doprowadzić do sporu, którego finał może znaleźć się dopiero w sądzie. Dlatego tez niezmiernie istotnym jest, aby podejmując określoną decyzję biznesową, czy też związaną z aspektami życia prywatnego, potrafić trafnie określić potencjalne skutki takiej decyzji, jak i ryzyka czy niebezpieczeństwa, mogące z niej wyniknąć. Dlatego też warto skorzystać z pomocy profesjonalistów, którzy pomogą Państwu wybrać odpowiednią ścieżkę postępowania, doradzą w kwestii treści umowy, czy ocenią ryzyka związane z danym stosunkiem prawnym.

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Surma oferuje swą pomoc m.in. w zakresie:

  • przygotowywania projektów umów cywilnoprawnych
  • modyfikowania projektów umów cywilnoprawnych
  • przygotowywania opinii prawnych
  • przeprowadzania audytów prawnych

które pozwolą Państwu dostrzec ryzyka związane z zawarciem danej umowy, bądź też zabezpieczyć się przed ryzykiem z umowy wynikającym.

W przypadku natomiast przeniesienia sporu na płaszczyznę sądową, Kancelaria będzie reprezentować Państwa w toku postępowania przed sądem powszechnym we wszystkich instancjach, zarówno w sprawach toczących się w mieście Poznań, jak i w innych miastach na obszarze całego kraju.